Hotell Solliden

Hotell Solliden har många strängar på sin lyra…

I väggarna på anrika Hotell Solliden kan man nästan känna atmosfären hur det var när de fina sommargästerna från Göteborg var i Stenungsund och bodde på hotellet…